Czechoslovak Trail

Nebuď prase

„Leave No Trace“ je filozofie, která je komunikována na všech dálkových pěších trasách, a na Czechoslovak Trail/ Stezku Československem patří taky. Je jen na nás, zda se nám podaří uchovat tuto dálkovou trasu v takovém stavu, aby byla stejně pěkná i pro ostatní, kteří půjdou za námi. V Čechách vznikla iniciativa #nejsemprase a na Slovensku Manifest turistů, obě se snaží o to samé, tj. uchovat přírodu v tom samém stavu, v jakém jsme ji navštívili, nebo třeba i lepším.

Obecně se uvádí sedm následujících bodů:

  1. Plánuj dopředu a buď připraven
  2. Choď a spi na místech, kde to je povoleno
  3. Nenechávej po sobě odpadky
  4. Zanech přírodu tak, jak jsi našel, nic neodnášej
  5. Dělej oheň jen tam, kde můžeš a snaž se minimalizovat stopy po něm
  6. Respektuj zvěř kolem sebe
  7. Respektuj ostatní

Přesunout se na začátek